Posudzovanie na Národnej výstave v banskej Bystrici.