12.8.2012 – CAC Esztergom/HU
VIII.skupina  +  Víťaz Ostrihomského regiónu