Posudzovanie na Národnej výstave v Košiciach, SK  18.7.2004.