Posudozvanie plemien Doberman, plemená zo VII. skupiny a Najkrajšia mladá suka.