Posudzovateľ: Petr Studeník, CZ

Sherryl Jankina záhrada – V1, CAC
Gratulujeme a ďakujeme rodine Doležalovej.