Posudzovateľ: Pán MVDr. Šimek F., CZ

Coedybrain Tomos – trieda mladých – VD
Ralf Jankina záhrada – trieda šampiónov – V1, CAC, Víťaz Slovenska 2010
Cwrt Afon Cerian – trieda šampiónov – V1, CAC, BOB, Víťaz Slovenska 2010
Sabrina Jankina záhrada – V1, CAC