Posudzovateľ: MUDr. Eva Felszéghyová, SK

Uršula Jankina záhrada – trieda dorastu : veľmi nádejná
Sabrina Jankina záhrada – trieda pracovná – V1, CAC, res. CACIB
Cerian Cwrt Afon – trieda šampiónov – V1, CAC, CACIB, BOB