Carka absolvovala skúšky FSD

17.09.2022 sme s CARKA Jankina záhrada absolvovali FSD, ktoré skončila vo svojich 15 mesiacoch v II. cene. Veľká vďaka patrí rozhodcom za korektné posudzovanie a Basset klubu ako organizátorovi skúšok za skvele zorganizované skúšky, vytvorenie príjemnej atmosféry, pohostenie a ceny.

FOTOALBUM