27.10.2013 DANUBE DUO CACIB Bratislava
Posudzovateľ: J. Naveda, E
ZARA Jankina záhrada – VN, BIS PUPPY III.
SABRINA  Jankina záhrada – CAC, CACIB, BOB

26.10.2013 DANUE DUO CACIB Bratislava
Posudzovateľ: Miroslav Václavík, CZ
URŠULA Jankina záhrada – CAC, res.CACIB
CWRT AFON Cerian – CAC, CACIB, BOB