Dino Jankina záhrada

Dnes na 107. Medzinárodná výstava v Luxemburgu
Dino Jankina záhrada po prvý krát na výstave!
Veľmi nádejný 1, BEST MINOR PUPPY
Posudzovateľ Laura Cox (IE)
Deň 2: 108. Medzinárodná výstava v Luxemburgu
Posudzovateľ Uwe Nölke (D)
Dino Jankina záhrada – Veľmi nádejný 1, BEST MINOR PUPPY.