Doberman klub ŠV

04.09.2021 Báč/SK
Doberman klub Slovakia Špeciálna výstava s CAC/CAJC

Moje posudzovanie
04.09.2021 Báč/SK Doberman klub Slovakia Špeciálna výstava s CAC/CA04.09.2021 Báč/SK Doberman klub  ŠV

04.09.2021 Báč/SK Doberman klub Slovakia Špeciálna výstava s CAC/CA04.09.2021 Báč/SK Doberman klub ŠV