Duodanube 2021

DUODANUBE 3x CACIB, Bratislava
Posudzovateľ: MUDr. Eva Felszéghyová/SK
Benton CALIFORNIA STORM – CAC, CACIB, BOB
BOBA Jankina záhrada – tr. čestná V1.