II. Najlepšia chovateľská skupina Európska výstava Bratislava, 2003

II. Najlepšia chovateľská skupina Európska výstava Bratislava, 2003