07.06.2014 Trnovec nad Váhom
Farbiarske skúšky malých plemien – FSMP

VICTÓRIA SACRET Jankina záhrada – I. cena
ZARA Jankina záhrada – II. cena