Farbiarske skúšky malých plemien

Farbiarske skúšky malých plemien /FSMP/ Hunting exam
CLOD Jankina zahrada I.cena/I.prize 108 bodov/108 points
Veľká gratulácia Rado Vajanský za výcvik a gratulka Melánia za super starostlivosť.