Farbiarske skúšky Šaľa

2.6.2018 Šaľa Hetmeň/SK Farbiarske skúšky malých plemien

BOBA Jankina záhrada I.cena 106 bodov
ZARA Jankina záhrada I.cena 102 bodov