Klubová výstava KCHMPP

Moje posudzovanie na Klubovej výstave Klubu chovateľov málopočetných plemien psov v Mikulove 12.8.2023.