Klubová výstava KCHPS Budča/Sk

26.7.2020 sa konala v Budči Klubová výstava KCHPS.
Posudzovateľ: MUDr. Eva Felszéghyová/SK.

Benton CALIFORNIA STORM – CAC, CC, BOB  Klubový víťaz
BOBA Jankina záhrada – CAC, CC
BAJA Jankina záhrada – CAC, CC majiteľ: MUDr. K. Macháčková.

Sme veľmi hrdí na naše psi veľmi pekne ďakujeme pani rozhodkyni za krásne posudky a ocenenie našich psov.

BAJA Jankina zahrada

BOBA Jankina zahrada