Klubová výstava KCHPS Viničné 2023

Klubová výstava KCHPS Viničné 20.5.2023
Posudzovateľ Alenka Pokorná
prihlásených: 21 wss
CLOUD Jankina záhrada – CAC, CLUBWINNER’23, BOB
CASSEY Jankina záhrada tr.pracovná – CAC, Klubová víťazka suka
CARKA Jankina záhrada tr. šampiónov – CAC
BOBA Jankina záhrada čestná tr. – V1
Najlepšia chovateľská skupina JANKINA ZÁHRADA