Posudzovateľ: MUDr. Eva Felszághyová

Ralf Jankina záhrada – V1, CAC, Klubový víťaz, BOB