06.10.2012  Úspech chovateľskej stanice JANKINA ZAHRADA na Klubových farbiarskych skúškach duričov – Trnovec nad Váhom.

U2 Jankina záhradaKLUBOVÝ VÍŤAZ  1. cena,
CACT, CCT, Víťaz skúšok – 94 bodov! Vďaka majiteľovi U2 Ing. Petrovi Siakeľovi.

Ralf Jankina záhrada – II. cena – 66 bodov

Coedybrain Tomos – II.cena – 88 bodov