Posudzovateľ: Theres Schmid, CH

Ralf Jankina záhrada – V 1, CAC, BOB, Klubový víťaz
Sabrina Jankina záhrada – Ex2
Cwrt Afon Cerian – V 1, Klubová víťazka mladých, trieda mladých
Freja born in Sweden Pelydryns –  V1, CAC, Klubová víťazka, pracovná trieda
V súťaži NAJKRAJŠÍ PÁR IV. miesto