Krajská výstava poľovných psov

Moje posudzovanie 29.8.2021 Wroclaw/PL Krajská výstava poľovných psov.

Posudzovanie Jana Janek
Posudzovanie Jana Janek