Klubová výstava a bonitácia weimarských stavačov Hôrka na Morave.