Lesné skúšky malých plemien 2019

BOBA Jankina záhrada – 1.cena,  208 bodov 
ZARA Jankina záhrada – 1.cena, 198 bodov

BOBA