Najnovšie poznatky v reprodukcii psov  vo francúzskom Aimargues organizované firmou Royal Canin.