Naše dievčatá zostavajú verné tradícii chovateľskej stanice. Sú úspešné pri práci aj na výstavách. Každý titul šampióna si veľmi ceníme.