Klubové farbiarske skúšky duričov – Jelenec 6.11.2010
Freja born in Sweden Pelydryns – I. cena, CACT, CCT, Klubový víťaz, Víťaz skúšok
Sabrina Jankina záhrada – II.cena res, CACT

Klubové farbiarske skúšky MP – Jelenec 19.6.2010
Sabrina Jankina záhrada – 112 bodov – I. cena CACT – Viera Janeková
Cwrtafon Cerian – I.cena – 94 bodov – res. CACT – vodič Janka Janek

29.5.2010 Farbiarske skúšky malých plemien – FSMP, Senec
Sabrina Jankina záhrada – v I. cene, 105 bodov

Farbiarske skúšky malých plemien/FSMP/ -Tomašikovo, 22.05.2010
Cwrt Afon Cerian – I. cena – 108 bodov

Skúšky vlôh malých plemien /SVMP/ 17.4. – Dolné Saliby
Cwrt Afon Cerian – III. cena