02.04.2022  Moje posudzovanie Tesáre/SK.

Špeciálna výstava špicovitých plemien s CAC.
Špeciálna výstava špicovitých plemien s CAC
Špeciálna výstava špicovitých plemien s CAC
Špeciálna výstava špicovitých plemien s CAC