Posudzovanie na ŠV Kolín

KOLÍN, 10. JÚLA 2021.

Špeciálna výstava španielov, vodných psov a plemien zaradených v KCHLS.