Posudzovanie 22.9.2013 v Podmitrově, CZ.
VIII. Klubová výstava CC EU.