Freja Born in Sweden
Pelydryns

FREJA Born in Sweden Pelydryns

Narodená: 19. augusta 2006 

otec: Yxsjöstugans Ikaros
matka: Pelydryns Aurora
chovateľ: Kindrstrand + Lotta Sammuelsson, Sweden
majiteľ : Bc. Viera Janeková

Tituly:

International Champion
Šampión Maďarska
Slovenský šampión krásy
Šampión mladých Chorvátska
Šampión mladých Slovenska
Klubová víťazka CZ 2008
KV Konopište 2008
Klubový víťaz ČR
Klubový víťaz Nemecka
Víťaz pracovných tried KV Nemecko
Európsky víťaz mladých Chorvátsko 2007
Klubová víťazka mladých Rakúska 2007
Klubová víťazka mladých Nemecka 2007
Klubový Junior Europa Sieger
EV ESA – Jugenbester
2 x VN, 11 x CAJC, 25 x CAC, 2 xR. CACIB, 11 x CACIB, 2 x BOB, BOG, KV 5

Poľovné skúšky:

15.09.2012 Klubové jesenné skúšky Dolné Saliby – I. cena, 255 bododv, Víťaz skúšok, Klubový víťaz, CACT, CCT
18.06.2011 Klubové lesné skúšky malých plemien – I.cena, 236 bodov, hlasitosť 4, odvaha 3,
CACT 2010 KFD Jelenec I.c. 93 bodov – tituly CACT, CCT, Klubový víťaz, Víťaz skúšok
2009 KFD Ladomerská Vieska II.c. 82 bodov
2009 – FD [farbiarske duričov] II. cena
2008 – KSVMP III.cena 188 b.p.Banas
2008 FSMP – II. cena – 94 bodov – p. Horváth
2008 KFSMP I. cena – 116 bodov – p. Nezhoda – titul CACT
2008 KLSMP – III.cena 186 bodov p. Plenta