Na náš návrh bola vytvorená pri „Šampión šampiónov“ cena pre najkrajšieho pracovného a najkrajšieho poľovného psa, ktorú každoročne sponzorujeme a aj odovzdávame.