BOBA Jankina záhrada získala titul Slovenský šampión krásy mladých.

BOBA získala titul Šampion krásy mladých