20.04.2013, Čataj – skúšky vlôh – SVMP

VICTÓRIA SACRET Jankina záhrada absolvovala skúšky vlôh – SVMP, síce v tretej cene ale s vysokým počtom bodov 150.