Špecialna a klubová výstava španielov a vodných psov

28.7.2018 Špeciálna výstava španielov a vodných psov  Námešť na Hané/CZ
Posudzovateľ : Maria Gvozdieva
28 prihlásených
BOBA Jankina záhrada – CAC
URŠULA Jankina záhrada V.1-  veterán
ZARA Jankina záhrada – V.1

28.7.2018 Klubová výstava španielov a vodných psov  Náměšť na Hané 2018/CZ
Posudzovateľ : Jens Karlsson/SE
31 prihlásených
BOBA Jankina zahrada – V.2
ZARA Jankina záhrada -V.2
URŠULA Jankina záhrada -V.2