Špeciálna výstava KCHPS , Sielnica , nedeľa 1.7.2012.