Špeciálna výstava pointrov a setrov

Moje posudzovanie na 4.8.2019  Špeciálnej výstave pointrov a setrov, Trnava – Kamenný mlyn.
62 prihlásených zvierat.