ŠV KCHPS Prešov, SK

Posudzovateľ: Ing. Štefan Štefík/SK

Coedybrain Tomos – tr. mladých – VD pohyb
Sabrina Jankina záhrada – V1, CC, Klubový víťaz BOB, BEST IN SHOW
Cwrt Afon Cerian – trieda šamp. V1, CC