ŠV Košice 2021

18.9.2021 Špeciálna výstava psov KCHPS. Posudzovateľ: Soňa Heldová/SK.
Benton CALIFORNIA STORM – CAC, CC, BOB Víťaz Špeciálnej výstavy 2021.