30.08.2014 – PZ Kúty

U2 Jankina záhrada absolvoval Klubové Všestranné skúšky v I. cene v poradí III., získal ocenenie CACT.
Dnešným dňom sa zaradil medzi všestrannne upotrebiteľných psov a má právo nosiť označenie „U“ – všestranný pes!

Gratuľujem majiteľovi a vodičovi Ing. Petrovi Siakeľovi ku krásnemu výsledku a ďakujeme mu za úspešnú reprezentáciu našej chovateľskej stanice Jankina záhrada.