Bono nám urobil túto sobotu [10.12.20011] veľkú radosť.U2 zvaný BONO a jeho majiteľ Ing. Peter Siakeľ zakončili tento rok Farbiarskymi skúškami duričov v Zvolenkej Slatine v II.cene
S počtom bodov 86 a voľným odložením za 4.
Gratulujeme.U2 Jankina záhrada „Bono“ za tento rok absolvoval do veku rok a pol tieto skúšky:

  • Vlohové skúšky MP
  • Farbiarske skúšky MP
  • Lesné skúšky
  • Jesené skúšky
  • Farbiarse skúšky duričov