Úspech chovnej stanice JANKINA ZAHRADA

CLOUD Jankina záhrada – International Show Champion
CARKA Jankina záhrada – International Show and International Beauty Champion
DINO Jankina záhrada – Champion International de Beauté Jeune
Veľká vďaka patrí Melania Baroková a Thomas Dotsch ako aj všetci rozhodcovia, ktorí umožnili tento krásny titul získať.