Úspešný augustový víkend

15.8.2020 sme sa zúčastnili Oblastnej výstavy psov v Lábe. Stretli sme veľa priateľov a užili si znovu atmosféru výstav.
Posudzovateľ: Leoš Jančík/CZ

BOBA aj CAROLINKA sa predvidli krásne. Oblastný víťaz bola BOBA