ZORO Jankina záhrada vyhral prvú výstavu – Best Junior in Breed v Bedzyn, PL
ZARA  Jankina záhrada – oba dni Junior Winner v Budapest, H
ZADRA  Jankina záhrada bola vystavená v Rzesow, PL

Srdečná vďaka majiteľom!