Veľký úspech 

Veľký úspech great success CLOUD Jankina zahrada and CARKA Jankina zahrada sa stali KLUBOVÍ VÍŤAZI 3 krajín Slovenska, Česka a Maďarska
20.4.2024 KV SK Slovenska judge : John.Thirllwel/UK
11.5.2024 KV CZ Česka judge: Börje Johansson /S CLOUD
12.5.2024 SV CZ Česka judge: Kim Bay/NL
25.5.2024 KV HU Maďarska judge: Judith Beke/H
Ďakujeme rozhodcom a tešíme sa spolu s majiteľkou Clouda Melanie