na skúške v Hainburgu v Kynologickom športovom klube

1. Miesto – gratulujeme rodine Schulz