Vodič sliedičov

Vďaka Klubu chovateľov poľovných sliedičov za krásne ocenenie – VODIČ SLIEDIČOV KCHPS II. stupeň – strieborný odznak.

Vďaka Klubu chovateľov poľovných sliedičov za krásne ocenenie - VODIČ SLIEDIČOV  KCHPS II. stupeň - strieborný odznak

Vďaka Klubu chovateľov poľovných sliedičov za krásne ocenenie – VODIČ SLIEDIČOV KCHPS II. stupeň – strieborný odznak