Sme veľmi šťastní – ZORAN Jankina záhrada má výsledok dysplázie DBK 0/0. Gratuľujeme majiteľovi Otovi Csepymu!