Alyana v Rosbachu

26.05.2018 bola na výstave v Rosbachu/D

ALYANA Jankina záhrada – výborný 1, Anw. Dt Ch VDH, CAC Klub Reserve